SUVUN VAAKUNA

 

Vaakuna
Suvun oma tunnus

Sukukokouksessa 30.8.2008 hyväksyttiin sukuseuralle oma tunnus. Tunnuksen on suunnitellut sukumme jäsen Erkki Mikola.  Suvun vaakunan symbolit merkitsevät seuraavaa: Hopeinen kilven kahteen osaan jakava pystypaalu kuvastaa aikaa, pitkää ajanjaksoa.

Tähkä kertoo maanviljelyksestä suvun pitkäaikaisena elinkeinona.

Ratas kuvastaa teollisuutta ja koulutusta myöhempien sukupolvien elämässä.

Kaksi ristikkäistä miekkaa kuvaa lujaa kristillistä uskoa ja oikeamielisyyttä.

Apilaristi kuvaa myös kristillistä uskoa ja uskon vanhaa alkuperää. Kilven muoto on peräisin 1500-luvun lopulta, Eerik Eerikinpoika Mikolan ajoilta. Värit ovat Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntavärit.

Suvun motto alareunassa: Confidimus Deo = Turvaamme Jumalaan