RUOKARUKOUS

Esivanhempamme siunasivat ruokansa ennen ateriaa ja lausuivat kiitoksen aterian päätteeksi. Näin menettelevät sivistyskansat edelleen kaikkialla missä maallistuminen ei ole tuhonnut perinteistä kulttuuria. Tässä taulussa on Laitilan Leinmäessä vaikuttaneiden sukumme jäsenten käyttämä ruokarukous ja kiitos. Vanhimman tiedossamme olevan esi-isämme, 1500 -luvun lopulla syntyneen Eerik Eerikinpoika Mikolan ja hänen jälkeläistensä muistoa kunnioittaen mekin voimme yhtyä taulun rukouksiin.

Ruakluku
Jeesukse nime ny me menem kaunisten pöyttä.
Ja Herra sanan pääll  meit syämäst, juomast löyttä,
mee siit hyvän saam, vaan saakkon kiitokse
se pöörä Herra suur, ain nime Jeesukse! Amen.

Kiitos rua jälkke

Kiitos olkko Jumalall, ruumi, sialu ruokkijall!
Armostas auttakko, neuvokko ja saattakko.
Suloseste suajelkko, esivalla varjelkko.
Rauha ain antakko, viime ilon kantakko. Amen.Niille, joiden on vaikea ymmärtää käytettyä murretta, mm. lapsia varten, tekstin selvennys voisi olla esim. näin:

Jeesuksen nimeen me kokoonnumme kauniisti käyttäytyen ruokapöytään ja Herralle osoitetun rukouksen jälkeen aterioimme ja saamme hyvää vointia. Siitä saakoon kiitoksen pöydän antimien Herra Jeesuksen nimessä. Aamen.

Kiitos Jumalalle, ruumiin ja sielun ruokkijalle. Hän armossaan edelleen auttakoon, neuvokoon ja meitä saatelkoon, suloisesti suojatkoon ja esivaltaa varjelkoon, rauhan ainaisen antakoon ja viimein iloon meidät kantakoon. Aamen.

Leinmäen Mikolan isännän muistetaan aikoinaan sanoneen:
”Ko om pelt ja kuakka ni on tyät ja ruakka.”
Kun on peltoa ja kuokka niin on työtä ja ruokaa.