SUKUSEURAN JÄSENEKSI LIITTYMINEN

 

Liittyminen sukuseuran jäseneksi tapahtuu maksamalla seuran jäsenmaksun. Se on 10 €/perhe/vuosi.

Sukuseuran hallitus toivoo, että jos on mahdollista, jäsenmaksu maksettaisiin kolme vuotta kerralla, siis 30 €/perhe.

Alle 25-vuotias on jäsenmaksusta vapaa.

Ainaisjäseneksi pääsee maksamalla vuosimaksun viisitoistakertaisena eli 150 €.

Jäsenmaksu maksetaan tilille:
Leinmäen Mikolan sukuseura FI35 570081 20061598 viitteellä 123.

 Maksamisen jälkeen ilmoita sukuseuran jäsenrekisterin ylläpitäjälle, Hilkka Ruutille, hilkkaruuti@gmail.com tai puh. 040 591 1881

  • Keitä maksu koskee
  • Maksajan nimi
  • Sähköposti
  • Puhelinnumero
  • Sukuhaaran kirjain, jos on tiedossa
  • Puolison nimi
  • Alle 25 vuotiaiden lasten nimet ja syntymävuodet

Vuonna 1999 astui Suomessa voimaan henkilötietolaki, joka ohjaa vahvasti sukuseurojen sukututkimustoimintaa ja tulosten esillepanoa.

Edellä mainittu laki edellyttää, että sukuseura laatii pitämistään henkilörekistereistä seuraavat selosteet:
Jäsenrekisteriseloste
Sukututkimusrekisteriseloste