AJANKOHTAISTA

Sukuseuran hallituksen kokouksessa 22.7.2022 vasemmalta Markku Tuominen, Ensio Ala-Tuori, Ritva Kasvinen, Leena Skyttä-Salminen, Hilkka Ruuti, Kristiina Salmi, Aino Pihlava, Eila Järvinen, Auli Laine, Kaarlo Randell ja Sirkka Naire.

19.8.2023 pidetään seuraava koko suvun kokous Laitilassa Louhenlinnassa

Kokouksessamme 22.7. 2022 päätettiin myös jäsenmaksuista niin, että maksupäivän mukaan se kattaa kalenterivuoden.

10.5. 2022 Suvun tarinoihin lisätty Tiina Yli-Kipparin kokoama kirjoitus Anna ja Kalle Anttilan tarinasta

Huomioitavana asia päätettiin, että loput sukukirjat, joita vielä on runsaasti jäljellä annetaan ilmaiseksi. Niitä saa hallituksen jäseniltä. Mukaan on  liitettynä lista  kirjan julkaisemisen jälkeen ilmoitetuista  muutoksista (joita edelleen toivotaan lähetettävän hallituksen jäsenille). Jos haluat postitse, niin tilaa hilkkaruuti@gmail.com.

12.11.2021 sukuseuran hallitus kokoontui järjestäytymiskokoukseensa suvun vanhimman Kalle Randellin johdolla Lattomeren kylätalolla. Pohdittiin myös sukuseuran kokouksen esille nostamia asioita, joista tarkemmin pöytäkirjassa. 

24.11.2020 Suvun tarinoita sivulle on lisätty Ritva Kasvisen kirjoittamana tarina ”Juho Juhonpojan jälkeläiset Lattomeren takamailla”. 

9.9.2020

Sukuseuran  kokous pidettiin 22.8.2020 Panelian seuratalolla

Uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kaarlo Randell H-haarasta.

Hallitusta evästettiin tehostamaan jäsenmaksujen keräämistä, ottamaan suvun hautoja yhdistyksen hoitoon ja kehittämään myyntituotteita, joiksi ehdotettiin mm. T-paita, lippis ja pinssi.  Hallitusta velvoitettiin selvittämään mahdollisuutta rahastoida  osaa yhdistyksen varoista, ikäihmisten vapauttamista jäsenmaksuista ja sähköisen logon käyttömahdollisuuksia. Jäsenmaksu pysyy 10€/vuosi.                                            Leinmäen Mikolan sukuseuran tili FI35 5700 8120 0615 98.

27.12.2019

Sukukirja

Leinmäen Mikolan suku” -kirja julkaistiin sukukokouksessa Harjavallassa 19.8.2017. Voit tilata tai hakea Harjavallasta Hilkalta puh. 0405911881. 


27.12.2019 

Tietojen päivittäminen

Edelleen toivotaan, että suvun jäsenet päivittäisivät tietojaan ja toisaalta lähettäisivät tarvittavia kommentteja ja oikaisutarpeita suoraan hilkkaruuti(at)gmail.com sähköpostiin. Tarkoitus on vuoden tai viimeistään kahden vuoden sisällä lähettää kaikille, jotka ovat välittäneet toimivan sähköpostiosoitteensa, päivitystiedot. Uutta sukukirjaa ei ole näköpiirissä enää laatia, joten hoidetaan ajantasaisuus näillä päivitysviesteillä. 

Suvun tarinoiden kerääminen menossa

Keräämme  tarinoita sukumme vaiheista ja ihmisistä. Tekstit voi lähetää osoitteeseen hilkkaruuti@gmail.com.  Yhden tarinan ohjeellinen mitta on noin 2-5 sivua tekstiä. Toivottavaa on, että mukana olisi myös kuvia. Tekstin toivomme kirjoitettavan word -muodossa ja kuvat erillisinä kuvatiedostoina.                                                                                            Sukutarinoiden kerääminen on meidän kaikkien yhteinen projekti, joka ei synny ilman  aktiivisuuttamme, hyvät sukulaiset. 


Yhteystietojen päivittäminen

Tärkeää on, että saisimme  muuttuneen sähköpostiosoitteen osoitteeseen hilkkaruuti(at)gmail.com.